Accession Number L12656
Getentry Accession Number L12656
LOCUS MAICPRBCLB
DEFINITION Magnolia salicifolia ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase largesubunit (rbcL) gene, partial cds; chloroplast gene for chloroplastproduct.
KEYWORDS rbcL gene
ORGANISM Magnolia salicifolia
TAXONOMY Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; magnoliids; Magnoliales;Magnoliaceae; Magnolia.
SEQUENCE gtgttggatt caaagctggt gttaaagagt acaaattgac ttattatact cctgaatatg 
aaaccaaaga tactgatatc ttggcagcat tccgagtaac tcctcaaccc ggagttccac 
ctgaggaagc aggggctgcg gtagctgccg aatcttctac tggtacatgg acaactgtgt 
ggaccgatgg acttaccagc cttgatcgtt acaaaggacg atgctaccac atcgagcccg 
ttcctgggga ggaaagtcaa tttattgctt atgtagctta ccctttagac ctttttgaag 
aaggttctgt tactaacatg tttacttcca ttgtaggtaa tgtatttggg ttcaaagccc 
tacgagctct acgtctggag gatctgcgaa ttcctactgc ttatgtcaaa actttccaag 
gcccgcccca tggcatccaa gttgagagag ataaattgaa caagtatggt cgtccactat 
tgggatgtac tattaaacca aaattggggt tatccgccaa gaactacggt agggcggttt 
atgaatgtct ccgtggtgga cttgatttta ccaaggatga tgagaacgtg aactcccaac 
catttatgcg ttggagagac cgtttcttat tttgtgccga agcaatttat aaagcgcagg 
ccgaaacagg tgaaatcaaa ggacattact tgaatgctac tgcaggtaca tgcgaagaaa 
tgatgaaaag ggccatattt gccagggaat tgggagttcc tatcgtaatg catgactact 
taacgggggg attcactgca aatactacct tggctcatta ttgccgagac aacggtctac 
ttcttcacat ccatcgcgca atgcatgcag ttattgatag acagaggaat catggtatgc 
actttcgtgt actagctaaa gcgttacgta tgtctggtgg agatcatatt cacgctggta 
ccgtagtagg taaactggaa ggggaacggg acatcacttt gggttttgtt gatttactac 
gcgatgattt tattgaaaaa gaccgaagcc gcggtattta tttcactcaa gattgggtct 
ctttgccagg tgttctgccc gtggcttcag gcggtattca cgtttggcat atgcctgccc 
tgaccgagat ctttggggat gattccgtac tacagttcgg tggaggaact ttaggacacc 
cttggggaaa tgcacctggt gcagtagcta atcgggtggc gttagaagca tgtgtacaag 
ctcgtaatga ggggcgtgat cttgctagtc aaggtaatga aattatccgt gaagctagca 
aatggagccc tgaactagct gctgcttgtg aggtatggaa ggagatcaaa ttcgaattca 
aagcagtgga taccttgtaa 
この遺伝子を
含む生薬
辛夷
備考