メニュー  → 生薬関連植物遺伝子情報  → 
AF238075
Accession Number AF238075
Getentry Accession Number AF238075
LOCUS AF238075
DEFINITION Schisandra chinensis ribosomal protein S12 (rps12) gene, partialcds; ribosomal protein S7 (rps7) gene, complete cds; and NADHdehydrogenase subunit B (ndhB) gene, partial cds; chloroplast genes for chloroplast products.
KEYWORDS rps12, rps7, ndhB gene
ORGANISM Schisandra chinensis
TAXONOMY Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; basal Magnoliophyta;Austrobaileyales; Schisandraceae; Schisandra.
SEQUENCE gtaaagttgc cagagtacga ttaacctctg gatttgaaat cactgcttat atacctggta 
ttggccataa ttcacaagaa cattctgtag tattagtaag aggaggaagg gttaaggatt 
tacccggtgt gagatatcac attgttcgag gaaccctaga tgctgtcgga gtaaaggatc 
gtcaacaagg gcgttctagt gcgttgtaga ttcttatcca agacttgtat catttgatga 
tgccatgtga atcgctagaa acatgtgaag tatatggcta acccaataac gaaagtttcg 
taaggggact ggagcaggct accatgagac aaaagatctt ctttctaaag agattcgatt 
cggaactatt atatgtccaa ggtccaatat tgaaatcatt tcagaggttt tcccttactt 
tgtccgtgtc aacaaacaat tcgaaatacc tcgacttttt cagaacaggt ccgagtcaaa 
tagcaatgat tcgaagcact tctttttaca ctatttcgga aacccaagga ctcgatcgta 
tggatatgta aaatacagga tttccaatca tagcaggaaa aggagggaaa cggatactca 
atttaaagtg agtaaacaga attccatact cgatctcata gatacatata gaattctgtg 
gaaagccgta ttcgatgaaa gtcgtatgta cggcttggag ggagatcttt catctctttc 
gagatccacc ctacaatatg gggtcaaaaa gccaaaataa gtgattcgtt tttagccctt 
ataaaaagaa aactgattct tgaacctctt tcacgctcat gtcacgtcga ggtactgcag 
aagaaaaaac tgcaaaatcc gatccaattt atcgtaatcg attagttaac atgttggtta 
accgtattct gaaacacgga aaaaaatcat tggcttatca aattatctat cgagccgtga 
aaaagattca acaaaagaca gaagcaaatc cactatctgt tttacgtcaa gcaatacgtg 
gagtaactcc cgatatagca gtaaaagcaa gacgtgtagg cggatcgact catcaagttc 
ccattgaaat aggatctaca caaggaaaag cacttgccat tcgttggtta ttaggggcat 
cccgaaaacg tccgggtcga aatatggctt tcaaattaag ttccgaatta gtggatgctg 
ccaaagggag tggcgatgcc atacgcaaaa aggaagagac tcatagaatg gcagaggcca 
atagagcttt tgcacatttt cgttaatcca tgaacaggat ctatatagac acatagatcc 
atggatccat acatctcgat cagaaaagaa tcaatagaaa aagaaagaat cggaattgat 
caatatcttt ctcgaaacaa acgaaaggga aaagaaagat gaaacataaa tcatggatca 
actaagccct ctcgggggct tgcttaagaa taagaaagag gaatctcatg gaaataccat 
ggaatgaggt ttgatcctat tcatggggat ttcataaata tcccattcca aaaatagaaa 
gttcgaaaca attgggactt tttcggaaat tggatgcagt tactaattca tgatctggca 
tgtacagaat gaaaacttca ttctcgattc tacgagaatt tttatgaaag cgtttcattt 
gcttctcttc catggaagtt tcattttccc agaatgtatc ctcatttttg gcctaattct 
tcttctgatg atcgattcaa cctctgatca aaaagataca ccttggttat atttcatctc 
ttcaacaagt ttagtaatga gcataacggc cctattgttc cgatggagag aagaacctat 
gattagcttt tcgggaaatt tccaaacgaa caatttcaac gaagtctttc aatttcttat 
tttactatgt tcaactctat gtattcctct atccgtagag tacattgaat gtacagaaat 
ggctataaca gagtttctgt tattcgtatt aacagcgact ctaggaggaa tgtttttatg 
tggtgctaac gatttaataa ctatctttgt agctccagaa tgtttcagtt tatgctccta 
cctattatct ggatatacca agagagatgt acggtctaat gaggctacta cgaaatattt 
actcatgggt ggggcaagct cttctattct ggttcatggt ttctcttggc tatatggttc 
atccggggga gagatcgagc ttcaagaaat agtgaatggt cttatcaata cacaaatgta 
taactcccca ggaatttcaa ttgcgcttat atccatcact gtaggaattg ggttcaagct 
ttccccagcc ccttctcatc aatggactcc tgacgtatac gaaggagtgc ggttcgttcg 
acaaattcct acctctatat ctatctctga gatgtttgga ttttcaaaac tccatggaca 
tgcagaagag aaatgctatc cccactcgga ccaagacata actttgacca aaagtggatt 
gtgatctttt tgttcaaata acaattaagg tgaagcaggg tcaggaacaa caaatctctt 
tatgataaac agatccattt tgcaagttcg ttattacggg tagttcctac aaaggatcgg 
actaatgacg tatacgatac ttgaattatc gatgtagatg ctacatagtt ggttctcatc 
cttcagagac tacgagtata ataggaggag catccgtcaa caaaaggatc accctaagat 
gatcatctca tggctattga gaacgaatta aatcagatgg ttctatttct caatctttgc 
tcctacggaa ccaaggtcga aaagattgaa aaagtcagtc attcacaacc actgatgaag 
gattcctcga aaagttaagg attagtaatc ctttttagaa atcgaatgga ttcggtctta 
tacatacgcg aggaaggtaa taaaaaaaag aaagaagatg agttcttgtt cttctttctt 
ttaccactta ggagccgtgc gagatgaaag tctcatgcac ggttttgaat gagagaaagg 
agtgaggaat cctcttttcg actctgactc tcccactcca gtcgttgctt ttctttctgt 
tacttcgaaa gtagctgctt cagcttcagc cactcgaatt ttcaatattc ctttctattt 
ctcatcgaac gaatggcatc ttcttctgga aatcctagct attcttagca tgatattggg 
gaatctcatt gctattactc aaacaagcat gaaacgtatg cttgcatatt cgtccatagg 
tcaaatcgga tatgtaatta ttggaataat tgttggagac tcaaatgatg gatatgcaag 
catgataact tatatgctgt tctatatctc catgaatcta ggaacttttg ctcgcattgt 
atcatttggt ctacgtaccg gaactgataa cattcgggat tatgcaggat tatacacgaa 
agatcctttt ttggctctct cttcagccct atgtctccta tccctaggag gtattcctcc 
attagcaggt tttttcggaa aactccatct attctggtgt ggatggcagg caggcctata 
tttcttggtt tcaataggac tccttacgag cgttgtttct atctactatt atctaaaaat 
aatcaagtta ttaatgactg gacgaaacaa agaaataacc cctcacgtgc gaaattatag 
aagatctcct ttaagatcaa acaattcaat cgaattgagt atgattgta 
この遺伝子を
含む生薬
五味子
備考