Accession Number L75842
Getentry Accession Number L75842
LOCUS SDRRGE
DEFINITION Schisandra chinensis 18S ribosomal RNA (18S rDNA) gene.
KEYWORDS 18S ribosomal RNA; ribosomal RNA.
ORGANISM Schisandra chinensis Baillon (IPNI:60456331-2)
TAXONOMY Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; basal Magnoliophyta;Austrobaileyales; Schisandraceae; Schisandra.
SEQUENCE nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nagtcatatg cttgtctcaa agattaagcc atgcatgtgt 
aagtatgaac taattcagac tgtgaaactg cgaatggctc attaaatcag ttatagtttg 
tttgatggta cctgctactc ggataaccgt agtaattcta gagctaatac gtgcaacaaa 
ccccgacttt tggaagggat gcatttatta gataaaaggc cgacgcgggc tatgcccgat 
gctccggtga ttcatgataa ctcgacggat cgcacggcct tagtgccggc gacgcatcat 
tcaaatttct gccctatcaa ctttcgatgg taggatagtg gcctactatg gtggtgacgg 
gtgacggaga attagggttc gattccggag agggagcctg agaaacggct accacatcca 
aggaaggcag caggcgcgca aattacccaa tcctgacacg gggaggtagt gacaataaat 
aacaataccg ggctctttga gtctggtaat tggaatgagt acaatctaaa ccccttaacg 
agggatccat tggagggcaa gtctggtgcc agcagccgcg gtaattccag ctccaatagc 
gtatatttaa gttgttgcag ttaaaaagct cgtagttgga tcttgggttg ggccggccgg 
tccgccttcc ggtgtgcacc ggtcgtcttg acccttctac cggcgatgcg ctcctggtct 
taactggccg ggtcgtgcct ccggtgctgt tactttgaag aaattagagt gctcaaagca 
agcctacgct ctgtatacat tagcatggga taacatcaca ggatttcggt cctattttgt 
tggccttcgg gatcggagta atgattaata gggacagtcg ggggcattcg tatttcatag 
tcagaggtga aattcttgga tttatgaaag acgaaccact gcgaaagcat ttggcaagga 
tgttttcatt aatcaagaac gaaagttggg ggctcgaaga cgatcagata ccgtcctagt 
ctcaaccata aacgatgccg accagggatc ggcggatgtt gcttttagga ctccgccggc 
accttatgag aaatcaaagt ttttgggttc cggggggagt atggtcgcaa ggctgaaact 
taaaggaatt gacggaaggg caccaccagg agtggagcct gcngcttaat ttgactcaac 
acggggaaac ttaccaggtc cagacatagt aaggattgac agactgagag ctctttcttg 
attctatggg tggtggtgca tggccgttct tagttggtgg agcgatttgt ctggttaatt 
ccgttaacga acgagacctc agcctgctaa ctagctacgt ggaggtgacc ctccacggcc 
agcttcttag agggactatg gccgtttang gccacggaag tttgaggcaa taacaggtct 
gtgatgccct tagatgttct gggccgcacg cgcgctacac tgatgtattc aacgagtcca 
tagccttggc cgacaggccc gggtaatctt gttaaatttc atcgtgatgg ggatagatca 
ttgcaattgt tggtcttcaa cgaggaattc ctagtaagcg cgagtcatca gctcgcgttg 
actacgtccc tgccctttgt acacaccgcc cgtcgctcct accgattgaa tggtccggtg 
aagtgttcgg atcgcggcga cgggggcggt tcg 
この遺伝子を
含む生薬
五味子
備考 Link to DDBJ