Accession Number U50224
Getentry Accession Number U50224
LOCUS BFU50224
DEFINITION Bupleurum falcatum ribulose-1,5-bisphosphate carboxylase/oxygenaselarge subunit (rbcL) gene, chloroplast gene encoding chloroplastprotein, partial cds.
KEYWORDS rbcL gene
ORGANISM Bupleurum falcatum Linné (IPNI:839147-1)
TAXONOMY Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicotyledons;asterids; campanulids; Apiales; Apiaceae; Apioideae; Bupleureae;Bupleurum.
SEQUENCE nnnnnnnnnn nnnnnnnnnn nnnngcnagt gttggnttcn nngctggggt tnnngattac 
aaattgactt attatactcc tgaatatgaa accaaagata ctgatatctt ggcagcattc 
agagtaactc ctcaaccagg agttccacct gaagaagcgg gggccgcggt agctgccgaa 
tcttctactg gtacatggac cactgtgtgg accgatggac ttaccagcct tgatcgttac 
aaagggcgat gctacggaat cgagcccgtt cctggagaag aaaatcaatt tatcgcttat 
gtagcttacc cattagatct ttttgaagaa ggttctgtta ctaacatgtt tacttccatc 
gtaggtaatg tatttgggtt caaagccctg cgcgctctac gtctggaaga tctgcgaatc 
cccgttgctt atgttaaaac tttccaagga ccgcctcatg gcatccaagt tgagagagat 
aaattgaaca agtatggtcg tcccctgttg ggatgtacta ttaaacctaa attggggtta 
tccgctaaaa actacggtag agcggtttat gaatgtctcc gcggtggact tgattttacc 
aaagacgatg agaatgtgaa ttcccaacca tttatgcgtt ggagagaccg tttcttattt 
tgtgccgaag cactttataa agcccaagcc gaaactggtg aaatcaaagg gcattacttg 
aacgccactg cgggtacatg tgaagaaatg atgaaaaggg ctgtttttgc cagagaattg 
ggagttccta tcgtaatgca tgattactta acagggggat tcactgcaaa taccagcttg 
gcccattatt gccgagataa tggtctactt cttcacatcc accgcgcaat gcatgcagtt 
attgatagac agaagaatca tggtatacac ttccgtgtac tagctaaagc gttacgtatg 
tctggtggag atcatattca ctccggtact gtagtaggta aacttgaagg ggaaagagac 
attactctgg gctttgctga tttactgcgt gatgatttca ttgacaaaga tcgaagtcgc 
ggtatttatt tcacccaaga ttgggtatct ctaccaggtg ttctgcccgt ggcttcgggg 
ggtattcacg tttggcatat gcctgctctg accgagatct ttggggatga ttccgtactc 
cagttcggcg gaggaacttt aggacaccct tggggaaatg cacccggtgc cgtagctaat 
cgagtagctc tagaagcatg tgtacaagct cgtaatgagg gacgtgatct tgctcgtgaa 
ggtaatgaaa ttatccgcga ggctactaaa tggagccccg aactagctgc tgcttgtgaa 
gtatggaagg agatcaaatt tgaatttgaa gcaatggata ctttgtaa 
この遺伝子を
含む生薬
柴胡
備考 Link to DDBJ