Menu  → Genetic information on medicinal plants  → 
AB159548
Accession Number AB159548
Getentry Accession Number AB159548
LOCUS AB159548
DEFINITION Coptis deltoidea chloroplast DNA for tRNA-Tyr, tRNA-Glu.
KEYWORDS .
ORGANISM Coptis deltoidea C.Y.Cheng et Hsiao (NCBI:txid261449)
TAXONOMY Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta; Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; Ranunculales; Ranunculaceae; Coptis.
SEQUENCE attaaaacta tttccgttta gaatcgtcgt attggaacag agaaaagagt gatgtattaa 
tatccacatg tatatgttct ttagtgagaa cgatacgaac tactagtaat cctattgtca 
aatcgattaa tattaataat aaatttttca atgaaaaaat tatatttttc tttaatactt 
tccctatatt tacggatcat gatatgaatc tagatcatta aaaaaataag acagaatata 
tgagaacagt atataaaata tatttttttc tttattccta cgctacgtat caggcgtttc 
gtttccggag aacaaatttc ttatataatc tcatgatgga tcggcgaatt attgggccga 
gctggatttg aaccagcgta gacgtattgc caacgaattt acagtccgtc cccattaacc 
actcgggcat cgacccagga agaatcgatt ctagacttat tgataataca tgatcaactt 
cctttcgtag taccctaccc ccaggggaag tcgaatcccc gctgcctcct tgaaagagag 
atgtcctgaa ccactagacg atgggggcat atccgcccga tcgacatcat actatgagta 
tagtatgaat agttttttgt aattgtcaat ataatgtaat ggtgtgacta aatccgaata 
ggttttctac ctttcgtgat tccaatctat atgatatgaa atgaagtaat gttataatta 
taatgatgaa tgaagtagag gaccccaggg atttgtccga cagaaaaagg ttaaacccca 
ttcttcaact ttcacccacc aattcacgca ttgttaagat gagatatgcc tatctcacat 
ccaggaaatt aagaaacaat agaaagttta tttttttttt tataagagtt tttttttatt 
ccagatacga gttcgagttg aatcctttca ttacatgatt tgatcacata tcaaatatct 
tgtatctatg tcaaattgtg tatcaatcaa tcgagtctca ttgtgatagg gatcaataaa 
agcaaataaa ttaggtttta acctaaaaaa attcttgttc ccgaatgaga cactatgagt 
ttactgcgtg cac 
Crude drug containing
this plant gene
Coptis Rhizome
Remarks Link to DDBJ
 

TOPICS

Information on genetic analysis

Metabolism information on chemical compounds included in crude drugs

Traditional Medical & Pharmaceutical Database


Section of Pharmacognosy,
Division of Medicinal Resources,
Department of Research and Development,
Institute of Natural Medicine,
University of Toyama
2630 Sugitani, Toyama 930-0194 Japan
TEL: +81-76-434-7601
FAX: +81-76-434-5064