Menu  → Genetic information on medicinal plants  → 
AF093389
Accession Number AF093389
Getentry Accession Number AF093389
LOCUS AF093389
DEFINITION Paeonia suffruticosa ATP synthase beta subunit (atpB) gene, partialcds; chloroplast gene for chloroplast product.
KEYWORDS atpB gene
ORGANISM Paeonia suffruticosa Andrews (IPNI:711877-1)
TAXONOMY Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicotyledons;Saxifragales; Paeoniaceae; Paeonia.
SEQUENCE ccgggggttt ccacncttga aaaaaaaaac caggggcgga tctcccaaat cattggtccg 
gtactagacg tcgcctttcc ccccggcaag atgcctaata tttacaacgc tctggtagtt 
aagggtcaag atagtattgg tcaaccaatt aatgtgacct gcgaggtaca gcaattatta 
ggaaataatc gagttagagc tgtcgctatg agtgctacag acggtctaat gagagggatg 
gaagtgattg acacgggagc tcctctaagt gttccagtcg gtggagcgac tcttggaaga 
attttcaacg tacttggaga gcctgttgat aatttaggtc ctgtagatac tcgcacaaca 
tctcctattc atagatccgc gcccgccttt atacaattag atacaaaatt atctattttt 
gaaacaggaa ttaaagtagt agatctttta gccccttatc gtcgtggagg aaaaataggc 
ctattcggag gagctggagt gggtaaaacc gtactcatta tggaattgat caataacatt 
gccaaagctc acgggggtgt atctgtattt ggcggagtag gcgaacgtac tcgggaagga 
aatgatcttt acatggaaat gaaagaatct ggggtaatta atgaacaaaa tattgcagaa 
tccaaggtag ctttagtcta cggtcagatg aatgaaccgc cgggagctcg tatgagagtt 
ggtttgactg ccctaactat ggcggaatat ttccgagatg tgaatgaaca agatgtactt 
ctatttatcg acaatatctt ccgctttgtc caagcaggat ctgaagtatc ggctttattg 
ggtagaatgc cttctgctgt gggttatcaa cccaccctta gtaccgaaat gggtacttta 
caagaaagaa ttacttctac taaggagggg tcaataactt ctattcaagc agtttatgta 
cctgcggacg atttgaccga ccctgcccct gccacgacat ttgcacattt agatgctact 
accgtactat caagaggatt agctgccaaa ggtatctatc cggcagtaga tcctttagat 
tcaacgtcaa ctatgctcca acctcggatc gttggcgagg aacattatga aactgcgcaa 
agagttaagc aaactttaca acgttacaaa gaacttcagg acattatagc tatccttggg 
ttggacgaat tatccgaaga ggatcgttta accgtagcaa gagcacgaaa aatcgagcgt 
ttcttatcac aacccttttt cgtagcagaa gtttttactg gttctccagg gaaatatgtt 
ggtctaacag aaacaattcg ggggtttcaa ttaatccttt cgggggaatt ggatggtctt 
ccagaacagg ccttttattt ggtaggtaac attgatgaag ctgccgcgaa ggctatgaac 
ttagaaatgg agaataattt gaagaaatga 
Crude drug containing
this plant gene
Moutan Bark
Remarks Link to DDBJ
 

TOPICS

Information on genetic analysis

Metabolism information on chemical compounds included in crude drugs

Traditional Medical & Pharmaceutical Database


Section of Pharmacognosy,
Division of Medicinal Resources,
Department of Research and Development,
Institute of Natural Medicine,
University of Toyama
2630 Sugitani, Toyama 930-0194 Japan
TEL: +81-76-434-7601
FAX: +81-76-434-5064