Menu  → Genetic information on medicinal plants  → 
AF209643
Accession Number AF209643
Getentry Accession Number AF209643
LOCUS AF209643
DEFINITION Paeonia suffruticosa ATP synthase beta subunit (atpB) gene, partialcds; chloroplast gene for chloroplast product.
KEYWORDS atpB gene
ORGANISM Paeonia suffruticosa Andrews (IPNI:711877-1)
TAXONOMY Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicotyledons;Saxifragales; Paeoniaceae; Paeonia.
SEQUENCE tctggggttt ctacgcttga gaaaaaaaac caggggcggg tcntccaaat yatgggcccg 
gacttgaagg cggcctttcc ccccggcaag atgcctaata tttayaacgg tctggtagtt 
aaggggcaag atagtgttgg tcaaccaatt aatgtgacct gggaggtaca gcaattatta 
ggaaataatc gagttagagc tgtcgctatg agtgctacag agggtctaat gagagggatg 
gaagtgattg acacgggagc tcctctaagt gttccagtcg gtggatcgac tcttggaaga 
attttcaacg tacttggaga gcctgttgat aatttaggtc ctgtagatac tcgcacaaca 
tctcctattc atagatccgc gcccgccttt atacaattag atacaaaatt atccattttt 
gaaacaggaa ttaaagtagt agatctttta gccccttatc gtcgtggagg aaaaataggc 
ctattcggag gagctggagt gggtaaaacc gtactcatta tggaattgat caataacatt 
gccaaagctc acgggggtgt atctgtattt ggcggagtag gcgaacgtac tcgggaagga 
aatgatcttt acatggaaat gaaagaatct ggggtaatta atgaacaaaa tattgcagaa 
tccaaggtag ctttagtcta cggtcagatg aatgaaccgc cgggagctcg tatgagagtt 
ggtttgactg ccctaactat ggcggaatat ttccgagatg tgaatgaaca agatgtactt 
ctatttatcg acaatatctt ccactttgtc caagcaggat ctgaagtatc ggctttattg 
ggtagaatgc cttctgctgt gggttatcaa cccaccctta gtaccgaaat gggtacttta 
caagaaagaa ttacttctac taaggagggg tcaataactt ctattcaagc agtttatgta 
cctgcggacg atttgaccga ccctgcccct gccacgacat ttgcacattt agatgctact 
accgtactat caagaggatt agctgccaaa ggtatctatc cagcagtaga tcctttagat 
tcaacgtcaa ctatgctcca acctcagatc gttggcgagg aacattatga aactgcgcaa 
agagttaagc aaactttaca acgttacaaa gaacttcagg acattatagc tatccttggg 
ttrgacgaat tatccgaaga tgatcgttta accgtagcaa gagcacgaaa aattgagcrt 
ttcttatcac aacccttttt tgtagcagaa gtttttactg gttctccagg gaaatatgtt 
agtctaacag aaacaatttg ggggtttcaa ttaatccttt ygggagaatt rgatggtctt 
ccagaacagr ccttttattt ggtaggtaac attgatgaag ctgccgcgaa ggctatgaac 
tta 
Crude drug containing
this plant gene
Moutan Bark
Remarks Link to DDBJ
 

TOPICS

Information on genetic analysis

Metabolism information on chemical compounds included in crude drugs

Traditional Medical & Pharmaceutical Database


Section of Pharmacognosy,
Division of Medicinal Resources,
Department of Research and Development,
Institute of Natural Medicine,
University of Toyama
2630 Sugitani, Toyama 930-0194 Japan
TEL: +81-76-434-7601
FAX: +81-76-434-5064