Menu  → Genetic information on medicinal plants  → 
AF274659
Accession Number AF274659
Getentry Accession Number AF274659
LOCUS AF274659
DEFINITION Paeonia suffruticosa 26S ribosomal RNA gene, complete sequence.
KEYWORDS 26S rRNA
ORGANISM Paeonia suffruticosa Andrews (IPNI:711877-1)
TAXONOMY Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Embryophyta; Tracheophyta;Spermatophyta; Magnoliophyta; eudicotyledons; core eudicotyledons;Saxifragales; Paeoniaceae; Paeonia.
SEQUENCE ccccaggtca ggcgggacta cccgctgaat ttaagcatat caataagcgg aggaaaagaa 
acttacaagg attcccctag taacggcgag cgaaccggga agagcccagc ttgaaaatcg 
gacggttgcg ccgttcgaat tgtagtctgg agaagcgtcc tcagcgacgg accgggccca 
agtcccctgg aagggggcgc cggagagggt gagagccccg tcgtgcccgg accctgtcgc 
actacgaggc gctgtcgacg agtcgggttg tttgggaatg cagccccaat cgggcggtaa 
attccgtcca aggctaaata ttggcgagag accgatagca aacaagtacc gcgagggaaa 
gatgaaaagg actttgaaaa gagagtcaaa gagtgcttga aattgtcggg agggaagcgg 
atgggggccg gcgatgcgct ccggtcggat gtggaacggt gagagccggt ccaccaatcg 
actcggaacg tggaccgacg cggattgcgg cggcgaccca agcccgggat atagattcta 
tgcccgcgga gatgtcgttg tcgcgatcgt ggatagcagc gcgcgccttc acggcgtgtt 
tcggcacctg cgcgctactg gcgtcggcct gcgggctccc cattcggccc gtcttgaaac 
acggaccaag gagtctgaca tgtgtgcgag tcaacgggcc agtaaacccg taaggcgcaa 
ggaaactgat tgacgagatc cccatagcgg gttgcaacgt cgaccgacct tgatcttttg 
tgaagggttc gagtgagagc atacctgtcg ggacccgaaa gatggtgaac tatgcctgag 
cggggcgaag ccagaggaaa ctctggtgga ggcccgcagc gatactgacg tgcaaatcgt 
tcgtctgact tgggtatagg ggcgaaagac taatcgaacc atctagtagc tggttccctc 
cgaagtttcc ctcaggatag ctggagccca cgtgcgagtt ctatcaggta aagccaatga 
ttagaggcat cgggggcgca acgccctcga cctattctca aactttaaat aggtaggacg 
gcacggctac tttattgagc cgtgccacgg aatcgagagc tccaagtggg ccatttttgg 
taagcagaac tggcgatgcg ggatgaaccg gaagccgggt tacggtgccc aactgcgcgc 
taacctagaa cccacaaagg gtgttggtcg attaagacag caggacggtg gtcatggaag 
tcgaaatccg ctaaggagtg tgtaacaact cacctgccga atcaactagc cccgaaaatg 
gatggcgctt aagcgcgcga cctatacccg gccattgggg caagcgccag gccccaatga 
gtaggagggc gcggcggtcg ctgcaaaacc tggggcgcga gcctgggcgg agcggccgtc 
ggtgcagatc ttggtggtag tagcaaatat tcaaatgaga actttgaagg ccgaagaggg 
gaaaggttcc atgtgaacgg cacttgcaca tgggttagtc gatcctaaga aacaggggaa 
gcccgtctga tagcgctttt tgcgcctact tcgaaaggga atcgggttaa aattcctgaa 
ccgggacgtg gcggttgacg gcaacgttag gaagtccgga gacgtcggcg ggggcctcgg 
gaagagttat cttttctgtt taacagcctg cccaccctgg aaacgactca gtcggaggta 
gggtccagcg gctggaagag caccgcacgt cgcgtggtgt ccggtgcgcc cccggcggcc 
cttgaaaatc cggaggaccg agtgccgctc acgcccggtc gtactcataa ccgcatcang 
tctncaaggt gaacagcctc tggtcgatgg aacaatgtan gcaagggaag tcggcaaaat 
ggatccgtaa cctcgggaaa aggattggct ctgaggactg ggcacggggg tcccagttcc 
gaacccgtcg gctgtcggtg gactgctcga gccgcttccg tggcgagagc gggtcgccgc 
gtgccgaccg ggggacggac tgggaacggn tccttcgggg gccttccccg ggcgtcgaac 
agtcgactca gaactggtac ggacaagggg aatccgactg tttaattaaa acaaagcatt 
gcgatggtcc ctgcggatgc tgacgcaatg tgatttctgc ccagtgctct gaatgtcaaa 
gtgaagaaat tcaaccaagc gcgggtaaac ggcgggagta actatgactc tcttaaggta 
gccaaatgcc tcgtcatcta attagtgacg cgcatgaatg gattaacgag attcccactg 
tccctgtcta ctatccagcg aaaccacagc caagggaacg ggcttggcag aatcagcggg 
gaaagaagac cctgttgagc ttgactctag tccgactttg tgaaatgact tgaagggtgt 
aggataagtg ggagccggca acggcgaaag tgaaatacca ctacttttaa cgttatttta 
cttattccgt gaatcggaga cggggctctg cccctctttt tggacccaag acttgcttcg 
gtaggtcgat ccgggcggaa gacattgtca ggtggggagt ttggctgggg cggcacatct 
gttaaaagat aacgcaggtg tcctaagatg agctcaacga gaacagaaat ctcgtgtgga 
acaaaagggt aaaagctcgt ttgattctga tttccagtac gaatacgaac cgtgaaagcg 
tggcctatcg atcctttaga ccttcggaat ttgaagctag aggtgtcaga aaagttacca 
cagggataac tggcttgtgg cagccaagcg ttcatagcga cgttgctttt tgatccttcg 
atgtcggntc ttcctatcat tgtgaagcag aattcaccaa gtgttggatt gttcacccac 
caatagggaa cgtgagctgg gtttagaccg tcgtgagaca ggttagtttt accctactga 
tgacagtgcc ataatggtaa ttcaacctag tacgagagga accgttgatt cgcacaattg 
gtcatcgcgc ttggttgaaa agccagtggc gcgaagctac cgtgcgttgg attatgactg 
aacgcctcta agtcagaatc cgagccagaa atggtgcata tgcccgtcgc ccgattgccg 
acctacagta ggggccttat ggtccccaaa ggcacgtgcc gttggtgaag ccttcgtgac 
ggacgagtcg cgcaggccgc cttaaagtac aatttccacc gagcggcggg tagaatcctt 
tgcagacgac ttaaatacgc gacggggtat tgtaagtggc agagtggcct tgctgccacg 
atccactga 
Crude drug containing
this plant gene
Moutan Bark
Remarks Link to DDBJ
 

TOPICS

Information on genetic analysis

Metabolism information on chemical compounds included in crude drugs

Traditional Medical & Pharmaceutical Database


Section of Pharmacognosy,
Division of Medicinal Resources,
Department of Research and Development,
Institute of Natural Medicine,
University of Toyama
2630 Sugitani, Toyama 930-0194 Japan
TEL: +81-76-434-7601
FAX: +81-76-434-5064