Menu  → Genetic information on medicinal plants  → 
AB022188
Accession Number AB022188
Getentry Accession Number AB022188
LOCUS AB022188
DEFINITION Poria cocos gene for 18S ribosomal RNA, partial sequence,collected in China.
KEYWORDS 18S rRNA; 18S ribosomal RNA.
ORGANISM Wolfiporia cocos Ryvarden et Gilbertson (GBIF:2549306)
TAXONOMY Eukaryota; Fungi; Basidiomycota; Hymenomycetes; Aphyllophorales;Coriolaceae; Poria.
SEQUENCE caacctggtt gatcctgcca gtagtcatat gcttgtctca aagattaagc catgcatgtc 
caagtataaa cacgtcttta tacggtgaaa ctgcgaacgg ctcattaaat cagttatagt 
ttatttgatg gtgcaattgc tacatggata actgtggtaa ttctagagct aatacatgcg 
ttcaggcccc gacttctggg aggggtgtat ttattagata aaaaaccaac gcggctcaaa 
ccgcccgttc ggtgattcat gataacttct cgaatcgcaa ggcctcgcgc cggcgatgct 
tcattcaaat atctgcccta tcaactttcg atggtaggat agaggcctac catggttttg 
acgggtaacg gggaataagg gttcgattcc ggagagggag cctgagaaac ggctaccaca 
tccaaggaag gcagcaggcg cgcaaattac ccaatgccga cacggcgagg tagtgacaat 
aaataacaat gtagggccct ttcgggcctt acaattggaa tgagtacaat ctaaacccct 
taacgaggaa cgattggagg gcaagtctgg tgccagcagc cgcggtaatt ccagctccaa 
tagcgtatat taaagttgct gccgttaaaa cgctcgtagt tgaacttcag gccctggtcg 
ggtggtccgc cagaccggcg tccatcgtcc ggccgggcct tacctcctgg tgatccggcg 
tgcccttagc tgggtgcgtc ggggaaccgg gacctttacc ttgagaaaat tagagtgttc 
aaagcaggcc tgtgcccgaa tacattagca tggaataacg aaataggacg tgcggttcta 
ttttgttggt ttctagtaac cgccgtaatg attgataggg acagtcgggg gcgttagtat 
tcggccgtca gaggtgaaat tcttggatcg gtcgaagact gactactgcg aaagcattcg 
ccaaggatgt tttcattaat caagaacgaa ggtcagggga tcgaaaacga tcagataccg 
ttgtagtcct gacagtaaac gatgccgact agggatcggg cgaccacaac caaaacgcgt 
cgcccggcac cttacgagaa atcaaagtct ttgggttcgg gggggagtat ggtcgcaagg 
ctgaaactta aaggaattga cggaagggca ccaccaggtg tggagcctgc ggcttaattt 
gactcaacac ggggaaactc accaggtcca gacatgagca ggattgacag attgaagttc 
tttcatgatt ttatgggtgg tggtgcatgg ccgttcttag ttcgtggatc gatttgtctg 
gttaattccg ataacgaacg agaccttacc ctgcttagta gcgtggccgg cctcgcgccg 
gtcccatcgc ttcttagagg taccgacccg cttccagcgg gcgggagtga ggcaataaca 
ggtctgtgat gcccttagat gttctgggcc gcacgcgcgc tacactgaca gagccagcga 
gtgacttacg cccttggccg gaaggtttgg gtaatcttgt gaaactctgt cgtgctgggg 
atagagcgct gcaactgcgc tcttcaacga ggaataccta gtaggcgcga gtcatcagct 
cgcgtcgatt acgtccctgc cctttgtaca caccgcccgt cgctactacc gattgaacgg 
cttagtgagg tctcgggatc ggcttcgggg agccggcaac ggcaccccgt cggcgagaac 
tcgaccaaac ttggtcgttt agaggaagta aaagtcgtaa caaggtttcc gtaggtgaac 
ctgcagaagg atcag 
Crude drug containing
this plant gene
Poria Sclerotium
Remarks Link to DDBJ
 

TOPICS

Information on genetic analysis

Information of bioassay

Metabolism information on chemical compounds included in crude drugs

Traditional Medical & Pharmaceutical Database


Section of Pharmacognosy,
Division of Medicinal Resources,
Department of Research and Development,
Institute of Natural Medicine,
University of Toyama
2630 Sugitani, Toyama 930-0194 Japan
TEL: +81-76-434-7601
FAX: +81-76-434-5064