Menu  → Genetic information on medicinal plants  → 
EF397598
Accession Number EF397598
Getentry Accession Number EF397598
LOCUS EF397598
DEFINITION Poria cocos strain K1 28S ribosomal RNA gene, partial sequence.
KEYWORDS 28S rRNA
ORGANISM Wolfiporia cocos Ryvarden et Gilbertson (GBIF:2549306)
TAXONOMY Eukaryota; Fungi; Dikarya; Basidiomycota; Agaricomycotina;Agaricomycetes; Polyporales; Poria.
SEQUENCE gacctcagat caggcaggac tacccgccga acttaagcat atcaataagc ggaggaaaag 
aaactaacaa ggattcccct agtaactgcg agtgaagagg gaagagctca catttaaaat 
ctggcggtct ggcggccgtc cgagttgtag cctggagaag cgtcctctgc gccggacccg 
tgtacaagtc tcctggaacg gagcgtcgta gagggtgata atcccgtcgt cgacacggac 
ctccggttag ctatgcgagg cgctctcgaa gagtcgagtt gtttgggaat gcagctcaaa 
gtgggtggtg aattccatct aaagctaaat acaggcgaga gaccgatagc ggacaagtac 
cgtgagggaa agatgaaaag cactctggaa agagagttaa acagcacgtg aaatcgctga 
gagggaaacg cttgaagtca gtcgcgtcgg cgttaggagg tcagccttcc cgggataata 
accgtggggc gcactctccc gtcgacgggc cagcatcgat ttcgaccgcc ggagaagggc 
tcggggaacg tggcacctcc gggtgtgtta tagccccctg tcgtatgcgg cggtcgggat 
cgaggttttt acatgttcgc agcacgcctt tttggccggg gccgttcgcg gtccacgtcc 
gtgcttagga tgctggcgta atggctttaa acgacccgtc ttgaaacacg gaccaaggag 
tccaactcgc ctgcgagtgt ttgggtggaa aacccgagcg cgtaacgaaa gtgaaaggtc 
gagaacccct ttgaccgggg gggcaccgac gcccgggccc tttcaacccc ctcgaaaggg 
ggggccctgg acccgcggta gagcatgcgt gttgggaccc gaaagatggt gaactatgcc 
tgaatagggt gaagccaggg gaaaccctgg tggaggctcg tagcgattct gacgtgcaaa 
tcgatcgtcg aatttgggca taggggcgaa agactaatcg aaccatctag tagctggttc 
ccgccgaagt ttccctcagg atagcagaag ctcgcgcatc agatttacgt ggtaaagcga 
atgattagag gtcctggggt cctttgcgtc ctcaacctat tctcaaactt tgaacatgta 
agaaccggcc gtcgctcgaa tggacggccc gggacgattg agagcttcta gtgggccatt 
tttggtaagc agaactggcg atgcgggatg aaccgaacgt gaggttaagg tgccggaatg 
cacgctcatc agacaccaca aaaggtgtcg gttcatctag acagcaggac ggtggccatg 
gaagtcggaa cccgctaagg agtgtgtaac aactcacctg ccgaatgaac cggccctgaa 
aatggatggc gctcaagcgt gctacccata cctcaccgtc ggcgttatag tgacgcgccg 
acgagtaggc gggcgtgggg gtcctgtgca gaagcccagg cggtgacgcc gggtggaacg 
gcccctagtg cagatcttgg tggtagtagc aaatattcaa gcgagagcct tgaagactga 
agtggagaaa ggttccacgg taacagcagt tggacgtggg tcagtcgatc ctaagagata 
gggaagctcc gtttcaaagt cgcgcgcttg tccgcgccgc ctatcgaaag ggaatccggt 
taagattccg gaaccgggat gcggagcctt agacggcaac gtaaatgagc ttggagacgt 
cggcgagggc cccgggaaga gttatctttt ctccttaacg gccgcctctc accctgaaat 
cggttcgtcc ggagctaggg tgcgacggtc ggtagagctc gacgcctctg tcgggtccgg 
tgcgtcctcg acggcccttg aaaatccaag ggaacgcaat cagctttcgc gcccggtcgt 
actcataacc gcagcaggtc tccaaggtga acagcctcta gttgatagaa caatgtagat 
aagggaagtc ggcaaaacag atccgtaact tcgggataag gattggctct aagggtcggg 
cgcgtcgggc cccggatttc ggaagccgct cgacttggct gggactgtcg aggggcaacc 
ttcgacggac tcgaccgggt cctgtcggtg gatggccggg gcggcctcct cttctcgggg 
gggcgtccgg cgcgcgcttt gcgaccgact tagaactggt acggacaagg ggaatctgac 
tgtctaatta aaacatagca ttgcgacggc cggaaagcgg tgttgacgca atgtgatttc 
tgcccagtgc tctgaatgtc aaagtgaaga aattcaacca agcgcgggta aacggcggga 
gtaactatga ctctcttaag gtagccaaat gcctcgtcat ctaattagtg acgcgcatga 
agggattaac gagattccca ctgtccctat ctactatcta gcgaaaccac agccaaggga 
acgggcttgg ccgaatcagc ggggaaagaa gaccctgttg agcttgactc tagtttgaca 
ttgtgaaagg acgtaggggg cgtaggataa gtgggagtcc tggttacgtc attgaaatac 
cactacccct atcgtctttt tacttatccg atgaggcgga gctggggccc caacgggctt 
cacctttttg cttcaaggtc caccctcacc ggcgggccga tccgggtcgg agacattgtc 
aggtggggag tttggctggg gcggcacgtc tgttaaaaga taacgcaggc gtcctaaggg 
ggactcatcg aggacagaaa cctcgagtag aacagaaggg taaaagtccc cttgattcgg 
attttcagtg tgaatacgaa ccgtgaaagc gtggcctatc gatcc 
Crude drug containing
this plant gene
Poria Sclerotium
Remarks Link to DDBJ
 

TOPICS

Information on genetic analysis

Information of bioassay

Metabolism information on chemical compounds included in crude drugs

Traditional Medical & Pharmaceutical Database


Section of Pharmacognosy,
Division of Medicinal Resources,
Department of Research and Development,
Institute of Natural Medicine,
University of Toyama
2630 Sugitani, Toyama 930-0194 Japan
TEL: +81-76-434-7601
FAX: +81-76-434-5064