Menu  → Genetic information on medicinal plants  → 
EF397599
Accession Number EF397599
Getentry Accession Number EF397599
LOCUS EF397599
DEFINITION Poria cocos strain KANP No. 7067 28S ribosomal RNA gene, partialsequence.
KEYWORDS 28S rRNA
ORGANISM Wolfiporia cocos Ryvarden et Gilbertson (GBIF:2549306)
TAXONOMY Eukaryota; Fungi; Dikarya; Basidiomycota; Agaricomycotina;Agaricomycetes; Polyporales; Poria.
SEQUENCE gacctcagat caggcaggac tacccgccga acttaagcat atcaataagc ggaggaaaag 
aaactaacaa ggattcccct agtaactgcg agtgaagagg gaagagctca catttaaaat 
ctggcggtct ggcggccgtc cgagttgtag cctggagaag cgtcctctgc gccggacccg 
tgtacaagtc tcctggaacg gagcgtcgta gagggtgata atcccgtcgt cgacacggac 
ctccggttag ctatgcgagg cgctctcgaa gagtcgagtt gtttgggaat gcagctcaaa 
gtgggtggtg aattccatct aaagctaaat acaggcgaga gaccgatagc ggacaagtac 
cgtgagggaa agatgaaaag cactctggaa agagagttaa acagcacgtg aaatcgctga 
gagggaaacg cttgaagtca gtcgcgtcgg cgttaggagg tcagccttcc cgggataata 
accgtggggc gcactctccc gtcgacgggc cagcatcgat ttcgaccgcc ggagaagggc 
tcggggaacg tggcacctcc gggtgtgtta tagccccctg tcgtatgcgg cggtcgggat 
cgaggttttt acatgttcgc agcacgcctt tttggccggg gccgttcgcg gtccacgtcc 
gtgcttagga tgctggcgta atggctttra acgacccgtc ttgaaacacg gaccaaggag 
tccaactcgc ctgcgagtgt ttgggtggaa aacccgagcg cgtaacgaaa gtgaaaggtc 
gagaacccct ttgaccgggg gggcaccgac gcccgggccc tttcaacccc ctcgaaaggg 
ggggccctgg acccgcggta gagcatgcgt gttgggaccc gaaagatggt gaactatgcc 
tgaatagggt gaagccaggg gaaaccctgg tggaggctcg tagcagttct gacgtgcaaa 
tcgatcgtcg aatttgggca taggggcgaa agactaatcg aaccatctag tagctggttc 
ccgccgaagt ttccctcagg atagcagaag ctcgcgcatc agatttacgt ggtaaagcga 
atgattagag gtcctggggt cctttgcgtc ctcaacctat tctcaaactt tgaacatgta 
agaaccggcc gtcgctcgaa tggacggccc gggacgattg agagcttcta gtgggccatt 
tttggtaagc agaactggcg atgcgggatg aaccgaacgt gaggttaagg tgccggaatg 
cacgctcatc agacaccaca aaaggtgtcg gttcatctag acagcaggac ggtggccatg 
gaagtcggaa cccgctaagg agtgtgtaac aactcacctg ccgaatgaac cggccctgaa 
aatggatggc gctcaagcgt gctacccata cctcaccgtc ggcgttatag tgacgcgccg 
acgagtaggc gggcgtgggg gtcctgtgca gaagcccagg cggtgacgcc gggtcgaacg 
gcccctagtg cagatcttgg tggtagtagc aaatactcaa atgagaactt tgaggactga 
agtggggaaa ggttccatgt gaacagcagt tggacatggg ttagtcgatc ctaaggcata 
gggaagttcc gtttgaaagg cgccctcgtg cgccgtgtgc cgaaagggaa gccggttaat 
attccggcac ctggatgtgg attctccacg gcaacgtaac tgaacgcgga gacatcggcg 
ggggtcctgg gaagagttct cttttcttct tgacggccta tcaccctgaa atcggtttgt 
ccggagctag ggttccacgg ccggcagagc cctgcacctt tgcggggtcc ggtgcgcccc 
cgacgaycct tgaaaatccg cgggaaggaa tagttttcac gccaggtcgt actcataacc 
gcagcaggtc tccaaggtga acagcctcta gttgatagaa caatgtagat aagggaagtc 
ggcaaaatgg atccgtaact tcgggataag gattggctct aagggtcggg ctcgctgggc 
cttgggggaa acccyycgga gcaggggggc actagccggg caaccggccg gcgcccccca 
gcaccgggkg ggggacgccc ttggcaggct tcggccgtcc ggcgggcgct taacgaccaa 
cttagaactg gtacggacaa ggggaatctg actgtctaat taaaacatag cattgcgatg 
gccagaaagt ggtgttgacg caatgtgatt tctgcccagt gctctgaatg tcaaagtgaa 
gaaattcaac caagcgcggg taaacggcgg gagtaactat gactctctta aggtagccaa 
atgcctcgtc atctaattag tgacgcgcat gaatggatta acgagattcc cactgtccct 
atctactatc tagcgaaacc acagccaagg gaacgggctt ggcagaatca gcggggaaag 
aagaccctgt tgagcttgac tctagtttga cattgtgaaa agacatatgg ggtgtagaat 
aggtgggagc ttcggcgcca gtgaaatacc actaccttta tcgttttttt acttattcaa 
tgaagcggaa ctgggcttca ccgcccatct tctggcgtta aggtccttcg cgggccgatc 
cgggttgaag acattgtcag gtggggagtt tggctggggc ggcacatctg ttaaaccaca 
acgcaggtgt cctaaggggg actcatggag aacagaaatc tccagtagaa caaaagggta 
aaagtcccct tgattttgat tttcagtgtg aatacaaacc atgaaagtgt ggcctatcga 
tcc 
Crude drug containing
this plant gene
Poria Sclerotium
Remarks Link to DDBJ
 

TOPICS

Information on genetic analysis

Information of bioassay

Metabolism information on chemical compounds included in crude drugs

Traditional Medical & Pharmaceutical Database


Section of Pharmacognosy,
Division of Medicinal Resources,
Department of Research and Development,
Institute of Natural Medicine,
University of Toyama
2630 Sugitani, Toyama 930-0194 Japan
TEL: +81-76-434-7601
FAX: +81-76-434-5064