Menu  → Genetic information on medicinal plants  → 
EF397600
Accession Number EF397600
Getentry Accession Number EF397600
LOCUS EF397600
DEFINITION Poria cocos strain KANP No. 7233 28S ribosomal RNA gene, partialsequence.
KEYWORDS 28S rRNA
ORGANISM Wolfiporia cocos Ryvarden et Gilbertson (GBIF:2549306)
TAXONOMY Eukaryota; Fungi; Dikarya; Basidiomycota; Agaricomycotina;Agaricomycetes; Polyporales; Poria.
SEQUENCE gacctcagat caggcaggac tacccgccga acttaagcat atcaataagc ggaggaaaag 
aaactaacaa ggattcccct agtaactgcg agtgaagagg gaagagctca catttaaaat 
ctggcggtct ggcggccgtc cgagttgtag cctggagaag cgtcctctgc gccggacccg 
tgtacaagtc tcctggaacg gagcgtcgta gagggtgata atcccgtcgt cgacacggac 
ctccggttag ctatgcgagg cgctctcgaa gagtcgagtt gtttgggaat gcagctcaaa 
gtgggtggtg aattccatct aaagctaaat acaggcgaga gaccgatagc ggacaagtac 
cgtgagggaa agatgaaaag cactctggaa agagagttaa acagcacgtg aaatcgctga 
gagggaaacg cttgaagtca gtcgcgtcgg cgttaggagg tcagccttcc cgggataata 
accgtggggc gcactctccc gtcgacgggc cagcatcgat ttcgaccgcc ggagaagggc 
tcggggaacg tggcacctcc gggtgtgtta tagccccctg tcgtatgcgg cggtcgggat 
cgaggttttt acatgttcgc agcacgcctt tttggccggg gccgttcgcg gtccacgtcc 
gtgcttagga tgctggcgta atggctttra acgacccgtc ttgaaacacg gaccaaggag 
tccaactcgc ctgcgagtgt ttgggtggaa aacccgagcg cgtaacgaaa gtgaaaggtc 
gagaacccct ttgaccgggg gggcaccgac gcccgggccc tttcaacccc ctcgaaaggg 
ggggccctgg acccgcggta gagcatgcgt gttgggaccc gaaagatggt gaactatgcc 
tgaatagggt gaagccaggg gaaaccctgg tggaggctcg cagcggttct gacgtgcaaa 
tcgatcgtca aatttgggta taggggcgaa agactaatcg aaccatctgg tagctggttc 
ctgccgaagt ttccctcagg atagcagtaa cgcgaaatca gttttatgag gtaaagcgaa 
tgattagagg cattggggtt gaaacaacct taacctattc tcaaacttta aatatgtaag 
aagcccttgt ttcttaattg aacgtgggca ttagaatgga gcgttactag tgggccattt 
ttggtaagca gaactggcga tgcgggatga accgaacgcg aggttaaggt gccggaatgc 
acgcttatca gacaccacaa aaggtgttag ttcatctaga cagcccgacg gtggccatgg 
aagtcggaat ccgctaagga gtgtgtaaca actcacgggc cgaatgaact agccctgaaa 
atggatggcg ctcaagcgtg ctacccatac ctcgccgtcg gggtagaaac gatgccccga 
cgagtaggca ggcgtggggg tccgtgacga agccctggga gtaatcccgg gtcgaacggc 
ccctagtgca gatcttggtg gtagtagcaa atactcaaat gagaactttg aggactgaag 
tggggaaagg ttccatgtga acagcagttg gacatgggtt agtcgaccct aaggcatagg 
gaagttccgt ttgaaaggcg ccctcgtgcg ccgtgtgccg aaagggaagc cggttaatat 
tccggcacct ggatgtggat tctccacggc aacgtaactg aacgcggaga cgtcggcggg 
ggtcctggga agagttctct tttcttcttg acggcctatc accctgaaat cggtttgtcc 
ggagctaggg tttcacggcc ggcagagccc cgcaccttag cggggtccgg tgcgcccccg 
acgacccttg aaaatccgcg ggaaggaata gttttcacgc caggtcgtac tcataaccgc 
agcaggtctc caaggtgaac agcctctagt tgatagaaca atgtagataa gggaagtcgg 
caaaatggat ccgtaacttc gggataagga ttggctctaa gggtcgggct cactgggcct 
tgggggaaac ccctcggagc agggaggcac tagccgggca accggccggg gcttcccagc 
accggggtgg ggacgccctt ggcaggctgc ggccgtccgg tgggcgctta acgaccaact 
tagaactggt acggacaagg ggaatctgac tgtctaatta aaacatagca ttgcgatggc 
cagaaagtgg tgttgacgca atgtgatttc tgcccagtgc tctgaatgtc aaagtgaaga 
aattcaacca agcgcgggta aacggcggga gtaactatga ctctcttaag gtagccaaat 
gcctcgtcat ctaattagtg acgcgcatga atggattaac gagattccca ctgtccctat 
ctactatcta gcgaaaccac agcgaaggga acgggcttcg caaaatcagc ggggaaagaa 
gaccctgttg agcttgactc tagtttgaca ttgtgaaaag acatatgggg tgtaggatag 
gtgggagctc cggcgccagt gaaataccac tacctttatc gtttttttac ttattcaatg 
aagcggaact gggcttcacc gcccatcttc tggcgttaag gtccttcgcg ggccgatccg 
ggttgaagac attgtcaggt ggggagtttg gctggggcgg cacatctgtt aaaccacaac 
gcaggtgtcc taagggggac tcatggagaa cagaaatctc cagtagaaca aaagggtaaa 
agtccccttg attttgattt tcagtgtgaa tacaaaccat gaaagtgtgg cctatcgatc 
c 
Crude drug containing
this plant gene
Poria Sclerotium
Remarks Link to DDBJ
 

TOPICS

Information on genetic analysis

Information of bioassay

Metabolism information on chemical compounds included in crude drugs

Traditional Medical & Pharmaceutical Database


Section of Pharmacognosy,
Division of Medicinal Resources,
Department of Research and Development,
Institute of Natural Medicine,
University of Toyama
2630 Sugitani, Toyama 930-0194 Japan
TEL: +81-76-434-7601
FAX: +81-76-434-5064